Процес створення та освоєння нової продукції

В існуючих ринкових умовах для забезпечення своєї конкурентоспроможності підприємства повинні вчасно оновлювати продукцію, що випускається. У вісімдесяті роки для підвищення ефективності виробничої діяльності повсюдно впроваджувалася система створення й освоєння нової техніки (СОНТ). Вона поєднувала в одне ціле процес наукових досліджень, конструювання, розроблення технології виготовлення та впровадження нової продукції у виробництво і таким чином забезпечувала інтеграцію та значне скороченняциклу дослідження — виробництво. По суті, вже з того часу процес СОНТ — попередник сучасної системи СОНП — був інноваційною діяльністю підприємства.

Нині процес створення й освоєння нової продукції охоплює певний час життєвого циклу виробництва і продукції. Як видно на рис. 4.3, система СОНП вміщує науково-дослідні роботи, проектно(дослідно)конструкторські роботи, технологічну й організаційну підготовку та освоєння виробництва. На більшості сучасних підприємств система СОНП є базовою функцією, що утворюєцикл дослідження — виробництво, під яким розуміють тісний взаємозв'язок наукових досліджень і промислового освоєння. У свою чергу, промислове освоєння потребує створення і постачання устаткування, технологічного оснащення, матеріалів і ресурсів, комплектуючих елементів, тобто великого обсягу організаційно-технічних робіт. Тому повний комплекс робіт, що спрямовані на створення та освоєння нової продукції, у сучасному розумінні передбачає поєднання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з організаційно-технологічною підготовкою й освоєнням виробництва. Розглянемо окремі етапи робіт, що утворюють систему СОНП.


8767647805357626.html
8767734319488014.html
    PR.RU™