Роль державного кредиту в формуванні фінансових ресурсів держави.

Основне призначення державного кредиту–мобілізація грошових коштів(позичкових капіталів) для фінансування державних витрат особливо коли державний бюджет є дефіцитним. Для кредиторів державного кредиту є формою заощадження або інвестування коштів у цінні папери, що дає їм додатковий гарантований дохід. Особливості ДК, які відрізняються його від іншим видів кредиту:

На відміну від банківського кредиту:

1. Державний кредит призначений для задоволення потреб державних органів влади та управління, а банківський–потреб суб'єктів господарювання та населення.

2. Джерелом повернення державного кредиту та оплати відсотків за ним є бюджетні кошти; для банківського–це прибутки від вигідного розміщення кредиту;

3. При позичанні коштів державою забезпеченням криту виступає все майно, що знаходиться в її власності, а при банківському–в якості забезпечення виступають конкретні цінності.

Як і інші види кредиту, державний кредит функціонує на принципах поверненості, строкості та платності.


8768077697864878.html
8768110078740369.html
    PR.RU™