Платіжний баланс

Пояснення до схеми:

Схема платіжного балансу відображає те, що його головними підрозділами є поточні операції та рух капіталів. Ці два підрозділи пов’язані між собою: якщо країна має дефіцит по поточних операціях (позиція 9), то він може компенсуватися за рахунок руху капіталів (позиція 12).

Позиції 1, 2, 4, 5 відображають те, що кожна країна експортує та імпортує певні товари і послуги.

Позиція 7 — це різниці між доходами на вітчизняні інвестиції в інших країнах і доходами від інвестицій іноземних інвесторів у цій країні.

Позиція 8 — це різниця між переказами громадян цієї країни за кордон і переказами іноземних громадян.

Рахунок руху капіталів відбиває всі міжнародні угоди з активами. До останніх належать: продаж акцій, облігацій, нерухомості, підприємств іноземцям і купівля акцій, облігацій, нерухомості, підприємств за кордоном.

Бажаним є отримання за позицією 13 (Баланс по поточних операціях і руху капіталів) нульового результату. Це означатиме, що у міжнародних розрахунках країна заробила стільки ж валюти, скільки витратила. Якщо ж за позицією 13 отриманий від’ємний результат, то нестачу надходжень іноземної валюти компенсують із валютних резервів, що містяться у центральному банку (позиція 14).

Отже, платіжний баланс відображає те, що рух валюти обслуговує рух товарів, послуг, доходів, капіталів за кордон та з-за кордону. Цей рух передбачає узгодженість грошових систем окремих країн.

У процесі поглиблення міжнародного поділу праці та розвитку економічних зв’язків відбувається інтеграція національних грошових і валютних відносин, розвивається міжнародна валютна система. Міжнародна валютна система виникла в XIX ст. на основі грошових систем, що існували в окремих країнах, і пройшла складну еволюцію до нашого часу.

Міжнародна валютна система— це форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин, закріплена міждержавною домовленістю. Міжнародна валютна система являє собою сукупність способів, інструментів і міждержавних організацій, за допомогою яких відбуваються платежі та розрахунки країн у межах світового господарства.

Міжнародна валютна система включає елементи, які зображені на схемі.

Схема 72


8769134923667905.html
8769161672526355.html
    PR.RU™