Листок непрацездатності: правові основи видачі та основні функції

Основним офіційним документом, що підтверджує факт тимчасової втрати працездатності є листок непрацездатності, який в побуті також називають лікарняним листком або просто бюлетенем.

Питання оформлення і видачі листків непрацездатності регламентують такі нормативні акти:

- Наказ МОЗ України від 27.03.1997р. “Про затвердження зразка та технічного опису листка непрацездатності”.

- Наказ МОЗ України від 09.03.2000р. “Про затвердження Інструкції про порядок заповнення бланка листка непрацездатності”

- “Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян” затверджена МОЗ України 13.11.2001р.

Листок непрацездатності – це документ суворого обліку та звітності, який виконує ряд відповідальних функцій. А саме, це документ:

1) юридичний, який підтверджує стан тимчасової втрати працездатності і санкціонує поважність причини невиходу хворого на роботу;

2) медичний, який засвідчує суттєве порушення здоров'я у зв’язку із захворюванням чи іншим патологічним станом;

3) фінансово-страховий, на підставі якого призначається і виплачується допомога за рахунок коштів спеціальних фондів соціального страхування;

4) статистичний – листки непрацездатності служать первинними обліковими документами, шляхом узагальнення яких складають статистичні звіти про стан захворюваності серед населення.

Таким чином, одержання громадянином листка непрацездатності підтверджує його відповідний статус, звільняє на певний період від трудової діяльності, дає право на одержання грошової допомоги, що компенсує втрачений заробіток, також шляхом узагальнення і вивчення виданих листків непрацездатності, одержують цінну інформацію, яка необхідна для планування коштів, необхідних на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, для організації цілеспрямованої профілактичної роботи, спрямованої на запобігання і зниження захворюваності серед населення.

Більш детально питання про порядок видачі листків непрацездатності будуть розглянуті на семінарському занятті.

ЛЕКЦІЯ №4

Тема: Предмет, основні принципи та завдання медико-соціальної експертизи (МСЕ)

План

1. Поняття про предмет МСЕ.

2. Провідні наукові та організаційні принципи МСЕ.

3. Завдання та значення медико-соціальної експертизи.


8769176637691149.html
8769221481314403.html
    PR.RU™