Практичні завдання

1..Відповідно до правил напишіть складні слова і поясніть» чим
обумовлено написання разом, окремо,через дефіс.

Суспільно...корисний, високо…освічений, давно…минулий, зовнішньо…політичний, південно…східний, індо…європейський, соціально…економічний, науково…популярний, норд…остівський, ультра…коротко.. .хвильовий, швидко.. .змінний, дослідно.. .показовий.

2.Введіть слова в контексті, який би найповніше пояснив значення наведених слів:

настирливий - вимогливий, переводити - переказувати, сподіватися -надіятися, відносно - щодо.

Перепишіть слова, поставте замість крапок, де потрібно, апостроф.

Хлоп…ята, св…ято, полум…я, бур…як, зів…янув, пір.. .я, цв…ях, здоров…я, солом…яний, ри…ябий, солов…ї, м…ята, дерев…яний, трьох….ярусний, зв…язок, об…єднати, кур…єр.

До поданих дієслів доберіть синоніми, які із них можна використати у діловому мовленні?

Охарактеризувати, розрізняти, зникати, надсилати, з'ясувати, сподіватися, поєднати, принести.

5. До поданих дієслів доберіть антоніми. Введіть деякі зних у речення офіційно-ділового стилю.

Спростувати, погоджувати, починати, скорочувати, відповідати, закінчувані, осуджувати, зменшувати, відкривати.

6. Подані слова поставте у родовому відмінку:

ордер, оригінал, паспорт, підзаголовок, підкуп, підпис, підряд, підхід, платіж, пленум, погляд, позивач, портрет, прем”єра, рахунок, рукопис,
статуї, табель, термін, стіл.

7. Утворіть присвійні прикметники:

Галина, Галя, Сергій, Григорій, Варка, Микола, сестра, Тетяна, Ніна, Ольга, Лукаш, сторож, Хома, Павло.

Провідміняйте подані слова в родовому та орудному відмінках і складіть сім речень.

Субсидія, ваучер, брокер, енергія, сертифікат, спонсор, папір, комерція, аудиторія, адміністрація, відомість, конференція, позика бюджет, підприємець, звіт.

9. Напишіть слова разом або через дефіс:

електро/поїзд, двох/сот/ліття, сніго/збирання, лісо/смуга, гучно/мовець, зоре/носець, фото/журналіст; мікро/вольт, авто/фургон, пів/озера, пів/Полтави, рута/м'ята, північно/західний.10. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

світить (по)весняному, (по) весняному бездоріжжі, (по) осінньому
прохолодно, живемо (по) новому, (по) новому шляху, буде (по)
нашому, (по) перше це цікаво, радіє (по) дитячому, розповідати
(на) ходу, вчитися (на) відмінно, добратися (за) видна, (де) далі
важче, скласти (в) троє, чинити (на) зло, йти (з) дому, ловиш (на)
льоту, відшукати хтозна (де).

11.Провідміняйте складені порядкові числівники:
триста сорок п'ятий, чотириста дев'яносто третій, дев'ятсот
двадцять перший, п'ятдесят восьмий,двадцять другий.


8770792524721627.html
8770882501495189.html
    PR.RU™