Попередній розрахунок потоку.

Мета попереднього розрахунку потоків розподіл асортименту за потоками цеху, надання характеристики потокам цеху, визначення їх параметрів (потужності, численності робітників, кількість робочих місць, площі потоку та цеху).

Попередній розрахунок потоків виконують як при проектуванні нових, так і при реорганізації діючих потоків. Це робиться дія того, щоб з самого початку проектування на основі аналізу вихідних даних та показників роботи потоків виконати розміщення їх у цеху, визначити найбільш вдосконалені та ефективні форми організації потоку.

В першу чергу виконують розрахунки показників роботи основного потоку. У кожному потоці визначають такт потоку, численність робітників, потужність потоку, кількість робочих місць, довжину поточної лінії, площу для розміщення потоку.

Вихідними даними для попереднього розрахунку є: асортимент виробу, трудомісткість виготовлення виробу, визначають параметри потоку за методикою, викладеною у підручнику.

В залежності від вихідних даних порядок попереднього розрахунку відповідно змінюється.

В пояснювальній записці розрахунок параметрів потоку краще надавати у вигляді таблиці.

Таблиця 2.10. Параметри основного потоку

Назва виробу_______________

Найменування параметру Умовне позначення Розрахункова формула Розрахунок параметра Значення параметра од. вим.
Трудомісткість виготовлення виробу, с. Т З технологічною послідовності
Потужність потоку, од. М З технологічного завдання або
Кількість робітників, чол. N З технічного завдання або
Такт потоку, с. або
Кількість робочих місць Крм Крм =
Довжина потокової лінії, м. L L=
Площа потоку, м S S=N S

Примітка:

R - тривалість робочої зміни, 228800 с.- коефіцієнт, який показує кількість робочих місць на одного робітника, в залежності від асортименту.

- крок робочого місця, в залежності від асортименту.

S - санітарна норма площі на одного виробничого працівника залежить від асортименту та організаційної норми потоку, береться з довідника.

При можливості слід використовувати математичні методи та електронно-обчислювальні машини, які забезпечують найбільш удосконалене вирішення цієї проблеми.

При реорганізації діючого потоку вихідними даними для попереднього розрахунку потоку буде площа, яку займає потік. Згідно з санітарною нормою на одного виробничого працівника визначають і кількість робітників за формулою:

N=

Подальший розрахунок такий, як і при проектуванні.

Таблиця 2.11. Трудомісткість виготовлення вибору за стадіями та вузлами обробки

Стадія виготовлення та вузол обробки виробу Час обробки, с Розрахункова численність робочих Довжина поточної лінії, м Площа потоку, м² Номер групи, секції
Підготовка крою Для пошиття Запуск Секція Заготовлення Обробка коміра Обробка кишені Обробка спинки Обробка рукавів Обробка переду
Разом по секції заготовлення
Монтажна секція
Секція остаточної обробки
Разом по виробу

Примітка:

1. Час обробки береться з технологічної послідовності.

2. Розрахункова численність робітників визначається відношенням часу обробки вузла до такту потоку, розраховується з точністю до 0,01.

3. Довжина поточної лінії розраховується тільки дія агрегатного то конвеєрного потоків.

4. Площа розраховується за секціями.


8771833954850435.html
8771892613885287.html
    PR.RU™