Аудиторна робота

Завдання 1.Розгляньте будову суцвіття кошик, типового для представників род. Айстрові. Препаруйте й опишіть за вказаними ознаками кошики лікарських рослин, позначте їх складові частини.

Морфологічний опис кошиків

Ознака Кульбаба лікарська Хамоміла обідрана
Кошик діаметром
Загальне ложе: по формі, по консистенції і структурі
Обгортка
Квітка (ки), її формула

1 - загальне ложе, 2 - листочки обгортки,

З - язичкова квітка, 4 - несправжньоязичкова квітка,

5 - трубчаста квітка:

а - чашечка, видозмінена в чубчик

б - віночок

в - спайнопиляковий андроцей

г - приймочка маточки

Рис. Суцвіття: А- кульбаби лікарської, Б - хамоміли обідраної


Тема № 11

«Родини глухокропивові, цибулеві та злакові»


8773614277976312.html
8773732959182799.html
    PR.RU™