II. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Колективна робота над задачею № 623. Задачу учні розв'язують усно.

(Відповіді: 1) 180 кг; 2) 960 кг; 3) 2 рази; 4) 510 кг; 5) на 30 кг.)

б) Фронтальна робота над задачею № 622.

Задачу розв'язати двома способами за планами. Потім вирази порівняти.

Перший спосіб

План

1) Яку відстань подолав перший літак за 2 год?

2) Яку відстань подолав другий літак за 2 год?

3) 3 якою швидкістю летів другий літак?

Другий спосіб

План

1) Яка швидкість зближення літаків?

2) 3 якою швидкістю летів другий літак?

Порівняння способів розв'язування задачі.

(2560 - 620 • 2) : 2 = 660 (км/год); 2560 : 2 - 620 = 660 (км/год в)

Задачу № 624 розв'язати фронтально.

Учні складають вираз.

48 : (14 + 10) = 2 (год)

2. Знаходження значень виразів.

1) Вправа 625

Якщо k = 3, то 15750 : k = 15750 : 3 = 5250

2) Самостійне розв'язування вправ 620 і 621 (за варіантами).

Вправа 620. (Відповідь: 5603; 11507.)

Вправа 621. (Відповідь: 92655; 18531.)


8815741477822039.html
8815838820864319.html
    PR.RU™